Medezeggenschap

Studentenvakbond AKKU zet zich via de wegen van de medezeggenschap in voor studenten over de hele universiteit en hogeschool. Onze fractieleden zijn zowel op centraal niveau als op decentraal niveau bezig om de scholing zo goed mogelijk te maken. Op de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen doen we dit met de fractie LijstAKKU en op de Radboud Universiteit met de fractie AKKUraatd. Klik op de bijbehorende kopjes om meer over onze fracties te weten te komen.