Verzekeringen

Studentenvakbond AKKU heeft nauwe contacten met meerdere studentenorganisaties in heel Nederland, zoals met de VSSD in Delft. Deze vakbond bemiddelt ook bij het afsluiten van verzekeringen voor studenten.

AKKU heeft twee van deze verzekeringen nader bekeken, vindt dat deze voor studenten zeer nuttig kunnen zijn en beveelt ze dan ook van harte aan!

Met deze verzekeringen dek je jezelf in tegen financiële nadelen als gevolg van bepaalde schadevoorvallen.
Die twee verzekeringen zijn:
– Het studentenpakket (een voordelige inboedel-, aansprakelijkheids- én ongevallenverzekering)

– De laptopverzekering

Of klik op één van deze links:

Alle verdere informatie en toelichting betreffende deze verzekeringen gaat via de VSSD.